A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Středoafrická republika - Průvodce

Středoafrická republika, zkráceně SAR, je vnitrozemský stát v samém centru Afriky. Počet obyvatel přesahuje 4 000 000, z kterých je pouze 51% gramotných. Hlavním městem a centrem celé republiky je město Bangui, ve kterém, pokud započítáme i slumovou aglomeraci, žije přes 800 000 lidí. Úředním jazykem v této zemi je francouzština, avšak nejpoužívanějším jazykem je sangoština. Více než polovina obyvatel je křasťanského vyznání. Dalšími hlavními náboženstvími jsou animismus a islám. Tato republika v čele s prezidentem byla od konce 19. století francouzskou kolonií. Samostatnost získala až v roce 1960.

Příroda ve Středoafrické republice je velice nádherná. Velkou část země zabírá náhorní plošina Azandu. Na severu najdeme savanu, na západě se tyčí pohoří Karré s nejvyšší horou Mont Ngaoui a na jihu se rozkládá tropický prales a Konžská nížina. Středoafrická republika nemá na svém území mnoho jezer ani jiných vodních ploch. Mezi řeky, které jsou důležitou součástí místní dopravy, patří Sanga, Šari a Ubangi. Panuje zde tropické klima s mírně teplým, vhlkým létem a suchou, oproti létu výrazně teplejší zimou.

Jak husté tropické deštné pralesy směrem na sever řídnou, můžete se setkat nejen s exotickou flórou, ale také se zvířaty, které jinde již těžko spatříte - sloni, lvi, leopardi, antilopy, ale třeba také desítky nádherně zbarvených motýlů a vzácné gorily nižinné.

Za návštěvu v této jinak poměrně neznámé zemi stojí určitě místní Národní parky. Mezi ty nejvýznamější patří Manovo-Gounda Saint Floris, který byl v roce 1988 připsán na seznam světového dědictví UNESCO a od roku 1997 je veden i v seznamu světového dědictví v ohrožení.

Cestou přes Středoafrickou republiku byste také měli navštívit již zmíněné hlavní město Bangui, založené Francouzi v roce 1898. Město je z jedné strany ohraničené řekou a z druhé zelenými kopci. Centrem města je náměstí Place de la République a za návštěvu stojí i hlavní trh Marché Central, který se nachází kousek od prezidenstkého paláce.

K dalším zajímavým místům patří např. Zing s řadou jinak v této části Afriky vzácnými dřevěnými domy nebo M Baiki, což je centrum oblasti, kde žijí pygmejové (v průměru jen 120 cm vysocí) a kde se pěstuje káva.

Doprava v této zemi, pro kterou je životně důležitý vývoz zlata a diamantů, je stále nerozvinutá jako ve většině Afrických státech. Železnici zde nenajdete a drtivá většina letišť je nezpevněna. Místní lidé využívají levné přeplněné autobusy a vodní dopravu.

Politický chaos ve Středoafrické republice způsobil, že se tato země stala pro turisty jen těžko dostupnou. Průvodci navíc varují před výskytem malárie a AIDS. Zmíněné nepříjemnosti na druhé straně vyvažuje skutečnost, že se zde nachází již výše zmíněná nádherná flóra a fauna, která opravdu stojí za podívanou.

Poslední editace textu: 30.6.2011 10:43

Články odjinud